Nyheter från PowEar hörapparatsbatterier

Jeanette och Mats

Mats Green har nu tagit över tömmarna i PowEar.

Tidigare ägare Jeanette säger:
Tack för de gångna åren som varit mycket stimulerande.
Välkommen Mats Green att ta över tömmarna i PowEar.
Nu drar jag mig tillbaka och önskar Mats lycka till!

Mats säger:
Tack för förtroendet att ta över PowEar.
Jag kommer att fortsätta i samma anda med det som kännetecknar PowEar:
Kvalitet - Service - Kompetens
Välkomna!