Det här bör du veta om blå 675 batterier!

Batterier som heter 675 kan vara helt olika produkter.

De ser alla lika ut och dimensionen kallas IEC PR44. Inom den gruppen finns zink-luftbatterier för hörapparater och dessa kan i sin tur delas upp i ”vanliga” batterier och högeffektbatterier för cochleaimplantat. Ett ”vanligt” batteri tål inte belastningen från CI och får därför en onormalt kort livslängd. Har du CI MÅSTE du kräva högeffektbatteri från din leverantör, och det är det enda vi säljer.

Bra – bättre – bästa batteriet?

När vi beslutade oss för att sälja bra hörapparatsbatterier gjorde vi en noggrann marknadsundersökning där vi testade de flesta batterifabrikaten på marknaden. Vi kunde då konstatera att ZeniPower låg i topp för samtliga batterityper när det gällde kostnad per lyssnartimme. Därför valde vi att endast sälja ZeniPower som vi nu säljer under eget varumärke, PowEar.

Kvicksilver är bra för batterier men dåligt för miljön. EU har infört direktiv (lag) att inga kvicksilverhaltiga batterier får säljas efter den 1 oktober 2015. Vi säljer sedan en längre tid enbart kvicksilverfria batterier.

Vi har ännu inte kunnat testa dem mot alla fabrikat, eftersom inte alla ännu kommit ut på marknaden med kvicksilverfria alternativ. Men vi är säkra på att ZeniPower som en av världens största tillverkare med stora forskningsresurser kommer att ligga i topp i kommande tester.

Vi vill gärna höra av våra kunder vare sig det är kritik eller beröm, så att vi ständigt kan förbättra både oss själva och våra produkter.